Apostolat Margaretka

ORĘDZIE 

„Drogie dzieci! (…) Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi pasterzami dla swego stada.”

Orędzie z dnia 18 marca 2009r

APOSTOLAT MARGARETKA 

21 kwietnia 2011 w Wielki Czwartek, w naszej parafii powstał Apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka.

Nazwa pochodzi od imienia Margaret O’Donnell z Kanady, która w wieku 13 lat, w sierpniu 1951, zaraziła się chorobą Heine-Medina. Będąc całkowicie sparaliżowaną zrozumiała, że choroba jest jej powołaniem. Zaczęła poświęcać swoje cierpienie modląc się w powierzanych jej intencjach, za swoją parafię i za kapłanów, którzy ją odwiedzali. Margaret  zmarła w Wielki Piątek, po 27 latach życia w bezruchu, cierpienia i modlitwy.

1 sierpnia 1981 w Aylmar, Quebec w Kanadzie, prof. Louise Ward, znająca Margaret O’Donnell osobiście, założyła Ruch Margaretek,
który rozprzestrzenił się na cały świat. Inspiracją było życie i modlitwa Margaret, a jego symbolem stał się niepozorny, biały kwiatek oznaczający poświęcenie, prostotę i jedność.

Ponieważ my także chcemy wspierać i chronić naszych pasterzy najskuteczniejszą metodą czyli modlitwą, utworzyliśmy w naszej parafii dwie  Margaretki: jedną  dla księdza Waldka i drugą dla księdza Tomka. W obu jest po 7 osób, a każda złożyła przyrzeczenie, że dożywotnio, w konkretnym dniu tygodnia będzie odmawiać wybraną modlitwę i dziesiątkę różańca oraz  że ofiaruje swoje trudy i cierpienia z tego dnia w intencji któregoś z naszych kapłanów.

Wszystkich zachęcamy do modlitwy i tworzenia nowych Margaretek dla kapłanów. Więcej na ten temat znajdziesz w Centrum Apostolatu Margaretka.