MŁODZIEŻ:

         Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego
i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.
Zatem przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

         Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św.Gorliwy udział w katechezie szkolnej.  Systematyczny udział w Mszach świętych i spotkaniach prowadzonych przez odpowiedzialnych za przygotowanie do Bierzmowania.Uczestnictwo w nabożeństwach okresowych połączony z ich liturgicznym przygotowaniem. Odpowiedzialne zachowywanie się
w kościele i na spotkaniach.

         Każdy z kandydatów jest świadomy, że nie stosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje zaprzestaniem jego przygotowania do bierzmowania.

Rodzice kandydata, którzy w dniu jego chrztu świętego zobowiązali się wobec Kościoła, wychować go w wierze katolickiej, winni teraz wspierać swoje dziecko w powyższym przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

 

DOROŚLI:

         Zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania dorosłych omawiane są indywidualnie z księdzem proboszczem w biurze parafialnym.

Terminy spotkań Grudzień

Klasy VIII:

  • Grupa Zuzanny Błaszczyk – 08.12. po Mszy św. o 9:30
  • Grupa Magdy Pietrzak – 12.12. godz. 18:00
  • Grupa Jadzi Płuciennik – 12.12. godz. 18:00
  • Grupa Małgosi Wróbel – 01.12., po Mszy św. o 9:30
  • Grupa Jana Garsteckiego – 19.12, godz. 18:00
  • Grupa Michała Gozdka – 11.12., godz. 19:45
  • Grupa ks. Dawida Wasielewskiego, gr I – 02.12., godz. 19:00
  • Grupa ks. Dawida Wasielewskiego, gr II – 09.12., godz. 19:00

 

Podział na grupy klasy VIII

BIERZMOWANI-2020-klasa-VIII-GRUPY-na-stronę