Chór parafialny „Effata”

Początki istnienia naszego chóru związane są z datą 15.06.2001 roku. Grupa miłośników śpiewu na zaproszenie ks. proboszcza spotkała się po raz pierwszy w salce parafialnej, by omówić zadania nas czekające. Po krótkim przygotowaniu zainaugurowaliśmy naszą działalność uświetniając śpiewem Uroczystość Bożego Ciała w parafii. Do chóru należy 20 osób w wieku od 20 do 75 lat. Dyrygentem jest pan Szymon Dziwisz – młody, energiczny miłośnik śpiewu. Z całym poświęceniem oddaje swój czas chórowi.

Mimo wielu trudności i różnych przeszkód nasz zespół trwa nieprzerwanie i cały czas doskonali swój kunszt oraz ubogaca swój repertuar. Poza tym zawiązała się przyjacielska więź między nami. Jest to coś bardzo cennego, zwłaszcza w dzisiejszych, zmaterializowanych czasach. W trudnych chwilach wspomaga nas św. Cecylia, o czym już nieraz mogliśmy się przekonać.
Działalność nasza polega na uczestnictwie w cotygodniowych próbach (środa g. 20.00) oraz w kilkudniowych warsztatach wyjazdowych, gdzie doskonalimy technikę śpiewu. Poza tym śpiewamy w parafialnym kościele, zwłaszcza w czasie ważniejszych uroczystości, jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy Odpust Parafialny. Bierzemy udział w przeglądach chórów kościelnych organizowanych nie tylko w Poznaniu, ale również w innych miastach naszej Ojczyzny. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w przeglądzie chórów w Warszawie – jako jedyny chór z Poznania – co jest naszą dumą.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć wiersz jaki napisałam z ok. I rocznicy naszego chóru:

Oto I rocznica chóru upływa.
Czas szybko bieży, lecz w nas chęć śpiewania żywa.
Wiele taktu i cierpliwości nasz dyrygent wykazuje,
choć zdarza się, że przeciw niesubordynacji się buntuje.
Zwłaszcza, gdy niektóre wróbelki zbyt głośno ćwierkają
i mistrzowi batuty pracować nie dają.
Mówi się, że młodość wyszumieć się musi,
lecz czasem młodych swawolne licho kusi.
Jednak śpiewać w chórze lubimy
i dlatego naszą rocznicę chętnie czcimy.
Przed nami warsztaty szkolne czekają,
by przyswoić sobie nutki, które same śpiewają
o tym jak piękny jest ten świat
i dany nam od Boga pięknej róży kwiat.

Klara Rosińska