TERMIN CHRZTU:

Termin chrztu uzgadniają rodzice bezpośrednio z księdzem w biurze parafialnym.

Zasadniczo udzielamy chrztu w drugą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 12.30 (w wakacje o godz. 11.00) oraz czwartą sobotę miesiąca na Mszy świętej o godz. 18.00.
W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość umówienia innego terminu chrztu świętego.

IV sobota miesiąca

godz. 18:00

II niedziela miesiąca

godz. 12:30

26.09 13.09
24.10 11.10
28.11 08.11
26.12 13.12
ROK 2021
23.01 10.01
27.02 14.02
27.03 14.03
24.04 11.04
22.05 09.05
26.06 13.06
24.07 11.07
28.08 08.08
25.09 12.09
23.10 10.10
27.11 14.11
25.12 12.12

Przygotowanie do sakramentu Chrztu Dziecka w naszej parafii.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w dwóch spotkaniach przygotowujących do chrztu.

Z uwagi na stan epidemiologiczny i wprowadzone obostrzenia dotyczące strefy czerwonej, odbywać się będą tylko spotkania prowadzone przez księdza w  piątek poprzedzający datę chrztu. Obowiązek uczestnictwa w dwóch spotkaniach powróci po zniesieniu strefy czerwonej dla naszego miasta.

Spotkanie I

Spotkanie ma charakter katechezy ewangelizacyjnej, prowadzone jest przez świeckich katechistów.

Terminy na 2020/21 – I sobota miesiąca godz. 10:00 w kościele.

2020:

05 września

03 października

07 listopada

05 grudnia

2021:

02 stycznia

06 lutego

06 marca

03 kwietnia

Spotkanie II

Spotkanie ma charakter katechezy sakramentalnej, prowadzone jest przez księdza w piątek poprzedzający datę chrztu, bezpośrednio po Mszy św.
o godz. 18.00 w kościele.

Uwaga!

Rodzice chrzestni, którzy mieszkają daleko i nie mogą dojechać powinni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących w parafii swego zamieszkania.

Dokumenty:

  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżeństw sakramentalnych),
  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego (jeśli rodzice nie zawarli ślubu kościelnego),
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, dokładny adres zamieszkania),
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania.