I Komunia Święta organizowana jest dla dzieci klas III. Odbywa się zawsze w II niedzielę maja na Mszy Świętej o godz. 12:30.

Rodzice winni zgłosić dziecko w biurze parafialnym najpóźniej do połowy września roku poprzedniego.

W ramach przygotowania winni uczestniczyć wraz ze swoimi dziećmi w cotygodniowej mszy świętej w niedzielę o godz. 11:00,
nabożeństwach roku liturgicznego (różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa) oraz w katechezach podanych według grafiku.

Niedziela, 26 kwietnia 2020

Parafia pw. Świętego Antoniego, Poznań

List do Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Szczęść Boże!

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii decyzję o dacie I Komunii św. dzieci będziemy mogli podjąć po powrocie dzieci do szkół. Nie jest wykluczone, że stworzymy alternatywne terminy i dzieci przystąpią w wybranych przez Was grupach.

Na dzisiejszy dzień bardzo ważna jest katecheza domowa, jaką jako rodzice Wy sami prowadzicie z dziećmi.

W tej chwili są ważne trzy elementy:

  1. Wasze świadectwo życia religijnego. Jeśli nie uczestniczymy we Mszy św. w kościele, korzystamy z dyspensy udzielonej przez ks. Arcybiskupa, uczestniczymy we Mszy św. przez TV, Radio lub Internet ( Msze św. w naszym kościele są o stałych godzinach transmitowane przez stronę internetowa parafii). Proszę Was aby takie uczestnictwo gromadziło cała rodzinę, z zachowaniem odpowiednich postaw, skupienia, odpowiedniego stroju podkreślającego powagę spotkania z Bogiem, można zapalić świecę, gromnicę, którą dzieciom poświęciliśmy.
  2. Codzienna modlitwa rodzinna. W domu powinno być miejsce, przed obrazem, figurką lub krzyżem przy których się modlimy. Modlitwa jest potrzebna do życia duchowego jak tlen do funkcjonowania organizmu. Proszę, abyście jako rodzice zadali sobie pytanie o modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną w waszym domu.
  3. Formacja. Ona odbywa się przez katechezę szkolną, ale w obecnej sytuacji konieczne jest Wasze większe zaangażowanie, zainteresowanie tematami i rozmowa. Powtarzanie w formie codziennej modlitwy rannej lub wieczornej treści, które dzieci miały obowiązek opanować do końca marca.
  • Codzienny pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoja obronę, Dziesięć przykazań Bożych.
  • Przynajmniej raz w tygodniu: Wierzę w Boga, Akt wiary, nadziei i miłości, Warunki dobrej spowiedzi, Przykazania kościelne
  • Dbamy, aby dzieci dobrze opanował formułę spowiedzi i przynajmniej raz w tygodniu pomagamy dzieciom zrobić rachunek sumienia na podstawie książeczki do nabożeństwa. Najlepiej połączyć to z wieczorną modlitwą.
  1. Chciałbym ofiarować dzieciom do codziennej lektury w obecnym czasie książkę ks. Jana Twardowskiego „Pierwsza Komunia święta z białą kokardą”. Proszę, abyście codziennie czytali dzieciom jeden temat i wspólnie omówili. Jestem przekonany, że bardzo to pomoże wprowadzać dzieci w atmosferę bezpośredniego przygotowania do zbliżającej się uroczystości.

Pamiętam o Was  i Waszych dzieciach

Codziennie przed Najświętszym Sakramentem i w różańcu.

Ks. proboszcz Janusz Molewski