Sobota11.07.2020 7:00 P + Robert Michalak; Ewa i Władysław Błaszczyk
15:00 P W int. Barbary i Teodora – z ok. 50r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej w rodzinie
18:00 O + Teresa, Ludwik, Zygmunt Przybylscy; Marian, Stefan Turek; Barbara Majewska
18:00 P Prośba o opieke i pomyślne rozwiązanie problemów dla córki Joanny
Niedziela 12.07.2020

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 O + Tadeusz Dybicz – 1r. śm. – int. od rodziny Wolnych
9:30 O W int. Armanda – z ok. 50r. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo – int. od żony i synów
11:00 P + Eugeniusz Drewniak i rodz. Karpińskich
12:30 P W int. Elżbiety i Wiesława – z ok. 45r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej
20:00 P + Zuzanna Majewska – int. od siostry Justyny z rodziną
Poniedziałek13.07.2020 7:00 P W int. Krzysztofa i jego rodziny o potrzebne łaski i wstawiennictwo Matki Bożej
20:00 P + Danuta Szarloeta – int. od rodziny Cykulskich
Wtorek14.07.2020 7:00 P + Łukasz Kaczmarek – int. od Andrzeja z rodziną
18:00 P + Teresa Sobczak – int. od siostry Wandy z rodziną;+ Zofia Gapczyńska, Edmund Gapczyński; Leszek i Włodzimierz Gapczyńscy;

+ Artur i Ryszard Nika i zm. z rodziny;

+ Janina Urbaniak – int. od wnuczki Agnieszki z rodziną;

+ Anna i Ignacy Szelest i zm. z rodz. Szelestów;

+ Natalia Głaczyńska – int. od rodziny Czarneckich

Środa15.07.2020 7:00 P W int. rodziny Nowaków – z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Świętej Rodziny i zdrowie
16:30 P W int. Hanny i Krzysztofa – z ok. 25r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętych patronów w rodzinie
18:00 P + Zbigniew Janik – 8r. śm.; Władysława, Mieczysław i Wojciech Bednarek
Czwartek16.07.2020 7:00 P + Bernard Pawlak
18:00 P + Jacek Rybarczyk i zm. z rodz. Rybarczyków i Pawłowskich – int. od rodz. Pawłowskich i Guzików
Piątek 

17.07.2020

7:00 P + Bożena Krenig – int. od rodziny Płuciennik
18:00 P + Janina Andrysiak i zm. z rodziny Andrysiaków; Stanisława Ksoń
Sobota18.07.2020 7:00 P + Natalia Głaczyńska – int. od Arlety i Mariusza Kaczmarek
18:00 P W int. Bartłomieja – z ok. 18r. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i asystencję Ducha Świętego w dorosłym życiu
Niedziela 19.07.2020

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 P + Czesław Cimochowski – int. od córki z rodziną
9:30 P + Bolesław i Dorota Klatkiewicz; Wiktor Kozłowski i zm. z rodziny
11:00 P W int. Lidii i Jerzego – z ok. 30r. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
16:00 P W int. Teresy i Bogdana – z ok. 40r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętych patronów w rodzinie
20:00 P + Danuta Szarloeta – int. od córki Żanety z mężem i dziećmi