Sobota

14.04.2018

7.00 O szybkie i pomyślne zakończenie procesu kanonicznego oraz roztoczenie Bożej opieki i potrzebnych łask dla Franka
16.30 Msza  św. ślubna
18.00 + Zygmunt Wujeski
Niedziela 15.04.2018

 

3.Niedziela Wielkanocna

7.30 + Felicjan Styza – int. od chrześniaczki Lidki z rodziną
9.30 + Przemysław Olejniczak; Sławomir Mindak; Edward Szajkowski; Grzegorz Jaśkowiak; zm. z rodz. Olejniczak, Jaśkowiak i Mindak
11.00 + Ryszard Makowski, Helena i Józef Wypych; Gertruda i Bogumił Frąckowiak
12.30 W int. Hani z okazji urodzin
12.30 + zm. z rodz. Jankowskich: Franciszka, Stefania, Urszula, Henryka, Irena i Maria, Franciszek, Andrzej, Stanisław i Alojzy; Magdalena Gałązka; Andrzej Garczyński – int. od Bożeny z rodziną
18.00 + Czesław Kopieja (z okazji urodzin) – int. od żony i syna z rodziną
Poniedziałek 16.04.2018 7.00 W int. Rodziny – z prośbą o Boże błogosławieństwo i owoce Ducha Świętego
18.00 W int. Piotra z okazji 40. Ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.00 + Kazimierz, Walenty, Stefan, Regina i Irena Pieczyńscy
Wtorek

17.04.2018

 

Wizytacja kanoniczna ks. abp. Stanisława Gądeckiego

7.00 + Maria Milewska – int. od Violetty, Marioli i Roberta

+ Grażyna Milewska i zm.  z rodz. Popiółkowskich

10.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
18.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania
18.00 + Natalia Wisny – int. od Małgorzaty i Ryszarda Zawada z rodz.

+ Krystyna Anioł – int. od rodz. Fabisiak i Ganski

+ Zofia Wieczorek – int. od sąsiadów z ul. Oświęcimskiej i Przedborskiej

+ Halina Leśniewska – int. od rodz. Misiuk, Wachowiak i Pniewskich

+ Zofia Przybył – int. od syna Jerzego z rodziną

+ Janina Pawełczak – int. od rodz. Kocików

+ Zdzisława Bartkowiak – int. od mieszkańców ul. Łysogórskiej

Środa

18.04.2018

7.00 + Regina i Tadeusz Pawlik i zm. z rodz. Pawlików; Józef Marciniak
18.00 W int. osób uzależnionych i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
18.00 + Ludwika i Michała Jamrozik; Genowefa, Edward i Marian Raczyk; Wacław Jamrozik
Czwartek

19.04.2018

7.00 O szczęśliwe rozwiązanie
18.00 + Kazimierz Flegel – int. od brata z żoną i dziećmi
Piątek 

20.04.2018

7.00 W int. Marii z podziękowaniem za przeżyte lata i z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata
16.00 Jubileusz 50-lecia małżeństwa – w int. Bożeny i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz  z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.00 + Teresa Andrzejewska – z okazji urodzin
Sobota

21.04.2018

7.00 + Stanisława Stróżniak – int. od Ewy i Grzegorza Małeckich z rodz.
18.00 W int. Sabiny i Władysława z okazji 55-lecia sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
Niedziela 22.04.2018

 

4.Niedziela Wielkanocna

7.30 W int. Haliny i Szymona z okazji 35. Rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
9.30 W int. Tadeusza z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
9.30 + Roman Błotny
11.00 + Bernard Szyk; Maria Korcz
12.30 + Stanisław Skubel (3. rocz. śm.)
18.00 + Jacek Pniewski (1. rocz. śm.) – int. od żony i córek z rodzinami