Sobota,

14.09.2019

Świeto Podwyższenia Krzyża św.

7:00 + Irena Banaszak – int. od Mirki z rodz. i od Hani z rodz.
9.00 W int. parafian
15:30 Msza św. ślubna
18:00 + Bożena Dziasek – „ 1 r. odejścia do Pana”
Niedziela

15.09.2019

 

 

7:30 + Wiktoria, Franciszek i Tomasz Wolniak; + Kazimierz Szadel, Czesław Ignasiak, Tadeusz Biernacki i zm. z rodz.
9:30 W int. Julity i Radosława z ok. 5 r. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo
11:00 + Barbara Tomczak  – int. od wnuka z rodz.
12:30 W int. Mieczysławy i Jana – z ok. 47 r. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodz.
12:30 W int. Piotra i Hanny Machowicz – z podziękowaniem za wszelkie dobro i z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodz.i firmie – int. od Caritas paraf.
18.00 + Marceli Pawlik (17 r. śm.)
Poniedziałek 16.09.2019 7:00 W int. parafian
18:00 W int. Szymona i Justyny – z ok. 2 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo
18:00 + Ida Stachura – od społeczności przedszkola „Jarzębina”
Wtorek

17.09.2019

7:00 + Eugenia i Jerzy Bayer
18:00 + Ewa i Alicja Jagodzik – int. od rodz. Ksoń

+ Teresa Bartkowiak – int. od chrześniaczki Agnieszki i Michała

+ Jerzy Mańkowski – int. od Łucji Krupa i rodz. Dziurla

+ Pelagia Adamczyk (1 r. śm.) – int. od córki z mężem i wnukami

+ Gertruda Łuczak i zm. z rodz. Pietrzaków, Matysiaków i Borowczaków

+ Irena Banaszak  – int. od Urszuli i Ewy Pelczyk oraz od Bogumiły Dukat

+ Bolesław Kronig – z ok. rocznicy śm.  – int. od żony i córki z rodz.

+ Leszek Kowalczyk – int. od syna Michała

+ Kazimierz Stieller (23 r. śm.); Marta, Jan i Kazimierz Bartkowiak; Józefa i Jan Stieler

+ Krzysztof Wendowski – int. od rodz. Budów

+ Andrzej Cegłowski – od Ireny i Jerzego Andrzejewskich z rodz.

+ Teresa Czyszczak – int. od siostry Steni

Środa

18.09.2019  Święto Św. Stanisława Kostki

7:00 + Tadeusz Świątek – int. od przyjaciół Niny i Stefana z dziećmi
18:00 + Zenon Sarbak – int. od sąsiadów z ul. Oświęcimskiej
18:00 W int. ministrantów i ich rodzin – z okazji Św. Stanisława Kostki
Czwartek

19.09.2019

7:00 + Krystyna Dettlaff – int. od naszej parafii
18:00 + Regina Kłoskowska – int. od siostry Haliny z rodz.
Piątek 

20.09.2019

7:00 + Krystyna Dettlaff – int. od Sabiny i Władysława
18:00 + Marianna i Antoni Zep; + Czesława i Józef Bielawscy, Kazimiera i Józef Łoś
Sobota,

21.09.2019

Święto Św.

Mateusza Apostoła

7:00 + Teresa Bartkowiak – int. od męża
15:00 Msza św. ślubna
16:00 Jubileusz 40 lecia małżeństwa pp. Barbara i Stanisław Kuźma
16:45 W int. Krystyny i Jana z ok. 50 r. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo
18:00 + Marian Frąckowiak (10 r. śm.), Leszek Frąckowiak, Franciszka, Jan i Janina Porażewscy
Niedziela

22.09.2019

 

 

7:30 W int. parafian
9:30 + Henryk , Helena i Jerzy Karkosz; + Maria, Stefan, Andrzej Olikiewicz
11:00 + Jerzy Szafrański – int. od żony z dziećmi i wnukami
12:30 + Eugenia Fizynger (8 r. śm.), Marian Fizynger oraz zm. z rodz. Fizyngerów, Andrzejewskich, Ciesielskich i Fogtów
18.00 + Leokadia, Antoni i Andrzej Szaroleta