Sobota

22.08.2020

7:00   W int. Marty i Mateusza – z ok. 7r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Świętej Rodziny
– int. od rodziców
13:00   Sakramen chrztu
16:30   Msza święta ślubna
18:00   + Maria Stanek – int. od najbliższych sąsiadów
Niedziela

23.08.2020

 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30   + Bernard Kurkiewicz, Barbara i Piotr Liwerscy
9:30   + Zofia Pianowska – 7r. śm. – int. od męża i syna
11:00   + Walentyna i Czesław Piechowiak; Leokadia i Jan Przybył
11:00   MSZA DOŻYNKOWA – Dziękczynna za tegoroczne zbiory
20:00   + Maria Siudzińska – 3r. śm.; Stefan Siudziński; Henryk Pluskota; Paweł Bukna
Poniedziałek

24.08.2020

7:00   + Olga Zwoniarek-Galas – int. od męża
18:00   W int. Stefani – z ok. 80r. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej
i zdrowie
Wtorek

25.08.2020

7:00   + ks. Zbigniew Szyk – int. od parafian Czerwonaka
18:00   + Bogdan Kędzia – int. od Małgorzaty i Piotra Mielcarek z rodziną;

+ Teresa Sobczak – int. od rodz. Domagałów i Trąbków;

+ Danuta Kąsowska – int. od chrześniaczki Mileny z rodziną;

+ Kazimiera Kałek;

+ Walenty – 16r. śm., Anna Dajewscy; Pelagia, Stanislaw i Kazimierz Strojni

Środa 26.08.2020

Matki Bożej Częstochowskiej

7:00   + Janina Pawelczyk – int. od siostry Teresy z rodziną
9:00   + Teresa Drzewiecka – int. od męża i dzieci z rodzinami
18:00   W int. Ewy i Jerzego z okazji rocznicy ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie
18.00   + Profesor Stefan Stuligrosz – z okazji 100 r. urodzin.
18:00   + Janina, Edward i Maria Kuźma; Franciszek Kniat
Czwartek

27.08.2020

7:00   + Czesława Adamska – 1r. śm.
18:00   W int. Barbary – z okazji urodzin
Piątek 

28.08.2020

7:00   W int. Katarzyny i Piotra – z ok. 16r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie
18:00   + Irena i Stanisław Elantkowscy i zm. z rodziny
Sobota

29.08.2020

7:00   W int. Grażyny i Mirka – z ok. rocznicy ślubu – int. od Ekquipes Notre-Dame
16:00   Sakrament Małżeństwa
18:00   + Krystyna Dettlaff – 1r. sm.; Paweł Dettlaff
Niedziela

30.08.2020

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30   + Agnieszka i Antoni Nowaccy; Marian Bartkowiak; Franciszka Banaszak
i zm. z rodziny
9:30   W int. Danuty i Henryka z ok. 35r. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11:00   + Bolesław Piasecki – int. od siostry z rodziną
20:00   + Stanisława i Leon Naskręt i zm. z rodz.; Władysław, Władysława i Marian

Paszkiewicz