Sobota

24.07.2021

7:00   W int. Małgorzaty i Mariusza z ok. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo – int. od ENDu
15:30    Msza św. ślubna
18:00   + Krystyna i Józef Stamirowscy – int. od dzieci z rodzinami
Niedziela

25.07.2021

17. NIEDZIELA

ZWYKŁA

7:30   + Benigna, Wiesław, Franciszek Wąsicki i zm. z rodz. Wąsickich
9:30   + Bolesław, Dorota Klatkiewicz;

+ Wiktor Kozłowski i zm. z rodz.

11:00   + Marta Pogorzała – 12 r. śm.;

+ Adam, Irena, Seweryn Pogorzała;

+ Marianna i Maksymilian Jagła

20:00   + Ilona Kaszyńska – int. od męża
Poniedziałek

26.07.2021

7:00   + Łucja Niklaus
18:00   + Czesława i Czesław Urbaniak i zm. z rodziny
Wtorek

27.07.2021

7:00   + Jerzy Stiller – int. od żony
18:00   + Wiesława Mrozińska – int. od Eugenii i Jana Nowaków

+ Wiesława Mrozińska – int. od męża i córek

+ Helena i Kazimierz Mikołajczak

+ Janusz Bączyk – int. od Zofii

+ Anna Pięta – int. męża

+ Idzi Nowak – int. od przyjaciół

+ Kazimierz Michalski – int. od Basi Zajączkowskiej z rodziną

Środa

28.07.2021

7:00   + Zdzisława Kroenke
18:00   + Hildegarda Polejowska – int od Wandy
Czwartek

29.07.2021

7:00    Dziękczynna za dar i świadectwo życia Anny i Jana
18:00   + Zbigniew Dereszyński z ok.6 r. śm.
Piątek 

30.07.2021

7:00    W int. Łukasza z ok. 18 r. urodzin prosząc o łaskę  wiary i asystencję Ducha św.
18:00   + Teresa i Kazmierz Szymborscy i zm . z rodziny
Sobota 

31.07.2021

7:00   + Irena i Antoni Przybylscy
18:00   + Teresa Kaczała – int. od wnuka Łukasza z żoną
Niedziela

01.08.2021

18. NIEDZIELA

ZWYKŁA

7:30   W int. Patrycji i Marcina z ok. 1 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9:30   + Stanisława Bartkowiak (11 r. śm.) – int. od żony z rodziną
11:00   + Maria Wanda Piechocka – int. od wnuków: Mateusza i Pawła z rodziną.
20:00   + Joanna Helping, Marek Zawal, Przemysław Dombrowicz (1 r.śm.), Jadwiga Pawlaczyk