Od 2005 do 2015

2005 r

1 stycznia 2005 r

Spotkanie opłatkowe.

15 stycznia 2005 r

Koncert kolęd w wykonaniu chórów Arion, Familia Cantus Effatha

5 – 9 marca 2005 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Daniel Litkowski –

Dyrektor Domu Księży Emerytów w Antoninku.

14 marca 2005 r

Druga wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański.

14 marca 2005 r

Bierzmowanie. Sakrament bierzmowania przyjęło 113 młodych ludzi z rąk

ks. abpa Stanisława Gądeckiego.

15 maja 2005 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 23 dzieci.

26 maja 2005 r

Boże Ciało. Procesję ulicami parafii poprowadził ks. prof. Bogdan Częsz. W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Bystrą, Pochyłą, Romana Maja i Forteczną na plac przykościelny.

4 czerwca 2005 r

Wyjazd młodzieży na IX Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży zorganizowane na Polach Lednickich przez o. Jana Górę.

3 lipca 2005 r

Pielgrzymka do Wielenia Zaobrzańskiego na uroczystość koronacji figury

Matki Bożej Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników.

Lipiec – sierpień 2005 r

W tym roku młodzież oazowa wyjechała do Jastarni.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wycieczki rowerowe nad jezioro, organizowane dla dzieci i młodzieży w wakacyjne czwartki.

25 sierpnia 2005 r

Powitanie nowego rezydenta. Zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa w naszej parafii posługę duszpasterską rozpoczął ks. Tomasz Nawrocki – notariusz

w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

4 września 2005 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. Tomasza Nawrockiego na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 43 pątników.

13 września 2005 r

Pielgrzymka na Jasną Górę.

23 października 2005 r

Wystawa zorganizowana z okazji Światowego Dnia Misyjnego, przedstawiająca pracę Sióstr Elżbietanek na misjach w Ameryce Południowej i w Afryce.

26 grudnia 2005 r

Jasełka przygotowane przez młodzież oazową.

27 grudnia 2005 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył

ks. kan. Wojciech Raczkowski – emerytowany proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. Na zakończenie Mszy św. poświęcony został witraż przedstawiający sługę bożego Jana Pawła II.

Grudzień 2005 r

W ciągu całego roku trwały kolejne prace wykończeniowe w kościele, domu parafialnym i na placu przykościelnym. Od wiosny do jesieni trwały prace przy docieplaniu i tynkowani całego obiektu. Na przełomie lipca i sierpnia zainstalowano w kościele monitoring, dzięki któremu kościół jest otwarty przez cały dzień. W sierpni, w salce św. Jana rozpoczęła działalność kawiarenka internetowa. W grudniu zamontowano witraż poświęcony Janowi Pawłowi II.

2006 r

7 stycznia 2006 r

Spotkanie opłatkowe.

28 stycznia 2006 r

Koncert kolęd w wykonaniu chórów: z parafii Bożego Ciała, Orły Białe z Dębca

Familia Cantus z os. Rusa, Hejnał ze Starołęki Effatha.

2 kwietnia 2006 r

Poświęcenie Krzyża Papieskiego, który stanął przy wejściu od ul. Fortecznej.

3 maja 2006 r

Poświęcenie witraża przedstawiającego Matkę Bożą.

14 maja 2006 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 20 dzieci.

3 – 11 czerwca 2006 r

Drugie w historii parafii Misje Święte, które poprowadził ks. Rafał Pajszczyk – sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu.

3 czerwca 2006 r

Wyjazd młodzieży na X Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży zorganizowane na Polach Lednickich przez o. Jana Górę.

15 czerwca 2006 r

Boże Ciało. Procesję ulicami parafii poprowadził ks. Robert Różański – proboszcz parafii

w Białężynie k/Murowanej Gośliny. W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Forteczną, Warowną, Podmiejską, Pstrowskiego, Okopową i Forteczną na plac przykościelny.

Lipiec – sierpień 2006 r

Wyjazd młodzieży oazowej na Podlasie (Rybaki).

Czwartki franciszkańskie – wycieczki rowerowe nad jezioro, organizowane dla dzieci

i młodzieży w wakacyjne czwartki, zakończone zawsze pieczeniem kiełbasek w ognisku

i słodką niespodzianką.

26 sierpnia 2006 r

Wieczór poezji maryjnej (i nie tylko) w wykonaniu poetki Marii Magdaleny Pocgaj.

10 września 2006 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Balcera na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 46 pątników.

12 – 13 września 2006 r

Pielgrzymka na Jasną Górę.

16 – 20 grudnia 2006 r

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Adam Prozorowski.

26 grudnia 2006 r

Jasełka przygotowane przez młodzież oazową i wspólne kolędowanie przy żłóbku.

27 grudnia 2006 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Piotr Bydałek –proboszcz parafii p.w. Św. Mateusza w Poznaniu.

Grudzień 2006 r

W ciągu całego roku trwały kolejne prace wykończeniowe w kościele, domu parafialnym i na placu przykościelnym. Wiosną zakończono prace przy budowie muru oporowego

od północnej strony kościoła, postawiono Krzyż Papieski. Od wiosny do jesieni trwały prace przy docieplaniu, tynkowaniu i budowie dachu na budynku gospodarczym. Obecnie tworzy on architektoniczną całość z kościołem i domem parafialnym.

2007 r

31 marca – 4 kwietnia 2007 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Rafał Pajszczyk – sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu

13 maja 2007 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 18 dzieci.

30 maja 2007 r

Bierzmowanie. Sakrament bierzmowania przyjęło 105 młodych ludzi z rąk

ks. bpa Marka Jędraszewskiego.

7 czerwca 2007 r

Boże Ciało. Procesję ulicami parafii poprowadzili ks. Marek Balcer i ks. Tomasz Nawrocki.

W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Bystrą, Romana Maya i Forteczną

na plac przykościelny.

7 lipca 2007 r

Poświęcenie obrazów Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła w prezbiterium kościoła. Autorem obrazów jest artysta malarz Wiesław Bober.

Lipiec – sierpień 2007 r

Wyjazd młodzieży oazowej do Szczyrku.

Czwartki franciszkańskie – wycieczki rowerowe nad jezioro, organizowane dla dzieci

i młodzieży w wakacyjne czwartki, zakończone zawsze pieczeniem kiełbasek w ognisku

i słodką niespodzianką.

9 września 2007 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. Tomasza Nawrockiego na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 56 pątników.

12 – 13 września 2007 r

Pielgrzymka na Jasną Górę.

26 grudnia 2007 r

Jasełka przygotowane przez młodzież oazową i wspólne kolędowanie przy żłóbku.

27 grudnia 2007 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył

ks. kan. Wojciech Krupczyński –

proboszcz parafii p.w. Pierwszych Polskich Męczenników w Poznaniu.

2008 r

6 stycznia 2008 r

Spotkanie opłatkowe i Orszak Trzech Króli przygotowany przez ministrantów.

1 – 5 marca 2008 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Maciej Karol Kubiak – redaktor naczelny Katolickiego Radia Emaus.

14 marca 2008 r

Koncert muzyki pasyjnej pt.: Miłosierny Ojcze, w połączeniu z nabożeństwem

Drogi Krzyżowej w wykonaniu Zespołu Akademickiego z Winiar.

Kwiecień 2008 r

Od lutego do kwietnia trwała budowa drogi procesyjnej i parkingu na placu przykościelnym. Kostką brukową wyłożono ponad 2000 m² powierzchni.

11 maja 2008 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 28 dzieci.

22 maja 2008 r

Boże Ciało. Procesję ulicami parafii poprowadził ks. prof. Bogdan Poniży.

W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Bystrą, Romana Maya, Pochyłą i Forteczną

na plac przykościelny.

5 lipca 2008 r

XIV rocznica powstania parafii. Poświęcenie figury Chrystusa Ukrzyżowanego

w ołtarzu głównym, która stanowi centrum tryptyku przedstawiającego scenę z Golgoty.

Lipiec – sierpień 2008 r

Wyjazd młodzieży oazowej ponownie na Podlasie (Rybaki).

Czwartki franciszkańskie – wycieczki rowerowe nad jezioro, organizowane dla dzieci

i młodzieży w wakacyjne czwartki, zakończone zawsze pieczeniem kiełbasek w ognisku

i słodką niespodzianką.

7 września 2008 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Balcera na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 33 pątników.

6 – 13 września 2008 r

Wystawa Katyń woła o prawdę przygotowana przez naszą parafiankę p. Krystynę Lewandowską ze Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu.

17 – 18 września 2008 r

Pielgrzymka do Łagiewnik i na Jasną Górę.

11 listopada 2008 r

Wieczornica patriotyczna zorganizowana z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

20 – 23 grudnia 2008 r

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jerzy Łapiński –

Misjonarz Świętej Rodziny.

26 grudnia 2008 r

Widowisko poetyckie przygotowane przez młodzież oazową pt.: Hotel Betlejem.

27 grudnia 2008 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył

ks. kanonik Wojciech Nogalski –

proboszcz parafii Chrystusa Najwyższego Kapłana w Poznaniu.

2009 r

6 stycznia 2009 r

Spotkanie opłatkowe i koncert kolęd z udziałem chóru z parafii Nawiedzenia NMP i chóru parafialnego Effatha.

21 – 25 marca 2009 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ojciec Mariusz Wójtowicz

z Zakonu Karmelitów Bosych w Kielcach.

3 maja 2009 r

Wieczornica patriotyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo

z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

10 maja 2009 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 30 dzieci.

16 maja 2009 r

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu.

24 maja 2009 r

Jubileusz 25–lecia kapłaństwa proboszcza, ks. kanonika Marka Balcera.

10 października 2008 r – 9 czerwca 2009 r

Ozdabianie filarów kościoła piaskowcem.

11 czerwca 2009 r

Boże Ciało. Procesję ulicami parafii poprowadził ks. Tomasz Nawrocki. W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Forteczną, Romana Maya, Pochyłą i Forteczną

na plac przykościelny.

16 czerwca 2009 r

Zamontowanie marmurowego ołtarza, chrzcielnicy i ambonki.

28 czerwca 2009 r

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA. Uroczystości przewodniczył

ks. arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański.

Po Mszy św. na placu przykościelnym odbył się Festyn Parafialny, połączony z jubileuszem

15 – lecia powstania parafii.

Lipiec – sierpień 2009 r

Wyjazd młodzieży oazowej ponownie na Podlasie (Rybaki).

Ministranci wypoczywali na obozie sportowym w Chojnie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

Czwartki franciszkańskie – wycieczki rowerowe nad jezioro, organizowane dla dzieci

i młodzieży w wakacyjne czwartki, zakończone zawsze pieczeniem kiełbasek w ognisku

i słodką niespodzianką.

6 września 2009 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. Tomasza Nawrockiego na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku obchodzono trzydziestą rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej.

Na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 39 pątników.

16 –18 września 2009 r

Pielgrzymka na Jasną Górę. Trasa wiodła przez Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską,

Kraków – Łagiewniki i Gidle.

20 września 2009 r

Wieczornica patriotyczna poświęcona Wojnie Obronnej 1939 r, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo

22 września 2009 r

Ks. biskup Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży

z naszej parafii.

11 listopada 2009 r

Wieczornica patriotyczna na temat: Wojsko Wielkopolskie w dziele odzyskania niepodległości 1918 – 1921, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo. 

Po wieczornicy nastąpiło otwarcie wystawy: Nasz znak to symbol dumy narodowej autorstwa Mariana Grześkowiaka.

8 grudnia 2009 r

Poświęcenie groty Matki Bożej. Od jesieni trwały prace przy budowie groty, usytuowanej przy wejściu na plac przykościelny od ul. Bystrej. Na początku grudnia w grocie stanęła figura Maryi Niepokalanej. Uroczystego poświęcenia groty dokonał ks. proboszcz Marek Balcer w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP.

26 grudnia 2009 r

Jasełka przygotowane przez młodzież oazową i wspólne kolędowanie przy żłóbku.

27 grudnia 2009 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył

ks. Krzysztof Wróbel, proboszcz parafii Św. Łukasza w Poznaniu.

29 grudnia 2009 r – 2 stycznia 2010 r

TAIZÉ – 32 Europejskie Spotkanie Młodych. W naszej parafii gościło

50 młodych ludzi. Byli wśród nich Włosi, Hiszpanie, Rumuni, Litwini i Polacy.

2010 r

22 lutego 2010 r

Trzecia wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. biskup Zdzisław Fortuniak.

20 – 24 marca 2010 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ojciec Franciszek Chrószcz

ze Zgromadzenia Księży Oblatów.

2 kwietnia 2010 r

V rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Z tej okazji poświęcona została tablica pod Krzyżem Papieskim na placu przykościelnym

W HOŁDZIE PAPIEZOWI JANOWI PAWŁOWI II PARAFIANIE.

9 maja 2010 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 23 dzieci.

22 – 29 maja 2010 r

Wystawa Sto lat harcerstwa przygotowana przez członków

Stowarzyszenia Sokole Gniazdo

3 czerwca 2010 r

Boże Ciało. Procesję ulicami parafii poprowadził ks. prałat Paweł Czyż.

W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Forteczną, Warowną, Podmiejską, Pstrowskiego, Okopową i Forteczną na plac przykościelny.

27 czerwca 2010 r

Pierwsza rocznica konsekracji kościoła. Podczas Mszy św. dziękczynnej ks. proboszcz poświęcił tablicę – wotum wdzięczności dla fundatorów i dobrodziejów tego kościoła.

30 czerwca 2010 r

Pożegnanie Proboszcza, ks. kanonika Marka Balcera, twórcę wspólnoty parafialnej

i budowniczego kościoła, który po szesnastu latach posługi w naszej parafii został mianowany proboszczem parafii Św. Anny w Poznaniu.

1 lipca 2010 r

Proboszczem naszej parafii został mianowany ks. dr Waldemar Szlachetka, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu.

Lipiec – sierpień 2010 r

Wyjazd młodzieży oazowej do Szczyrku.

Ministranci wypoczywali na obozie sportowym w Chojnie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

Czwartki nad Maltą – wycieczki rowerowe nad jezioro.

15 sierpnia 2010 r

Widowisko słowno – muzyczne przygotowane z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy

„Cudu nad Wisłą” przez członków Stowarzyszenia Sokole Gniazdo.

5 września 2010 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. Tomasza Nawrockiego na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 43 pątników.

12 września 2010 r

Festyn Parafialny Pożegnanie lata 

11 listopada 2010 r

Wieczornica patriotyczna przygotowana z okazji Święta Niepodległości przez członków Stowarzyszenia Sokole Gniazdo.

11 grudnia 2010 r

Widowisko poetycko – muzyczne poświęcone 29 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, przygotowane przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

27 grudnia 2010 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Sławomir Baraniak – dyrektor Radia Emaus a homilię wygłosił ks. Krzysztof Różański – prefekt ASD w Poznaniu.

2011 r

7 stycznia 2011 r

Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.

16 stycznia 2011 r

Koncert kolęd w wykonaniu grupy muzycznej Erato i chóru Hasło.

23 stycznia 2011 r

Jasełka przygotowane przez dzieci dla Babć i Dziadków z okazji Ich święta. Młodzież oazowa przygotowała przedstawienie oparte na motywach Małego Księcia, które zaprezentowała w Nowy Rok.

27 marca 2011 r

Konferencja na temat Zagrożenia duchowe ukryte we współczesnej kulturze, którą wygłosił znany publicysta i dziennikarz Robert Tekieli.

2 kwietnia 2011 r

Apel jasnogórski pod Krzyżem Papieskim w szóstą rocznicę śmierci

Sługi Bożego Jana Pawła II

2 – 6 kwietnia 2011 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Krzysztof Różański –

prefekt ASD w Poznaniu.

30 kwietnia 2011 r

Modlitewne czuwanie zakończone Apelem Jasnogórskim zorganizowane w przeddzień beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

2 – 3 maja 2011 r

Wyjazd do Torunia. Trasa pielgrzymki wiodła przez Biskupin, Toruń, Ciechocinek, Kruszwicę, Płowce, Strzelno i Włocławek.

8 maja 2011 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 20 dzieci.

18 maja 2011 r

Parafialne Jerycho Różańcowe jako dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Jerycho Różańcowe odbywa się w naszej parafii, zawsze 18 maja,

w dniu urodzin Karola Wojtyły.

22 maja 2011 r

Parafialna Majówka na terenie Domu Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej

na Morasku w Poznaniu.

19 czerwca 2011 r

Festyn parafialny Dzieci w centrum uwagi 

23 czerwca 2011 r

Boże Ciało. Procesję eucharystyczną poprowadził ks. Krzysztof Różański –

prefekt ASD w Poznaniu. W tym roku trasa procesji wiodła ulicami: Bystrą, Romana Maya, Pochyłą i Forteczną na plac przykościelny.

26 czerwca 2011 r

Druga rocznica konsekracji kościoła. Mszy św. przewodniczył

ks. kanonik Marek Balcer – budowniczy kościoła i proboszcz parafii

w latach 1994 – 2010 a obecnie proboszcz parafii św. Anny w Poznaniu.

1 – 5 sierpnia 2011 r

Półkolonie zorganizowane dla dzieci z parafii.

15 – 27 sierpnia 2011 r

Obóz sportowy w Chojnie zorganizowany przez

Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

28 sierpnia 2011 r

Koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego CON PIACERE.

4 września 2011 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem ks. proboszcza Waldemara Szlachetki na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 30 pątników.

21 września – 1 października 2011 r

Parafialna pielgrzymka do Włoch

11 listopada 2011 r

Wieczornica patriotyczna przygotowana z okazji Święta Niepodległości przez członków Stowarzyszenia Sokole Gniazdo i parafialny chór EFFATA.

2 – 4 grudnia 2011 r

Parafialne dni skupienia, które poprowadził ks. Leszek Kamiński

z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

27 grudnia 2011 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej

przewodniczył ks. kanonik Marek Balcer.

Po mszy św., w ramach IV Poznańskiego Kolędowania

odbył się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Staropolanie.

2012 r

6 stycznia 2012 r

Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.

22 stycznia 2012 r

Jasełka przygotowane przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka.

11 marca 2012 r

Bierzmowanie, którego udzielił ks. biskup Zdzisław Fortuniak

18 – 21 marca 2012 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Przemysław Sawa

ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji Bielsko – Żywieckiej

28 kwietnia 2012 r

Wyjazd do Poczdamu i Świebodzina zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

30 kwietnia – 2 maja 2012 r

Wyjazd do Kotliny Kłodzkiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

13 maja 2012 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 21 dzieci.

3 czerwca 2012 r

Piknik parafialny w Kicinie.

7 czerwca 2012 r

Boże Ciało. Procesję eucharystyczną, która przeszła ulicami: Forteczną, Warowną, Podmiejską, Pstrowskiego, Okopową i Forteczną na plac przykościelny poprowadził

ks. Dariusz Madejczyk – redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.

17 czerwca 2012 r

Festyn parafialny.

24 czerwca 2012 r

Spotkanie z Panią Doktor Wandą Błeńską – Matką Trędowatych, lekarką i misjonarką, która przez 43 lata posługiwała chorym w Ugandzie.

25 czerwca 2012 r

W naszym kościele gościło Radio Maryja i Telewizja Trwam. Mszy św. transmitowanej przez telewizję przewodniczył ks. kan. Henryk Szymczak.

2 – 6 lipca 2012 r

Półkolonie zorganizowane dla dzieci z parafii

16 – 26 sierpnia 2012 r

Obóz sportowy w Bucharzewie zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

9 września 2012 r

Pielgrzymka do Tulec pod przewodnictwem kleryka Łukasza na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku na pielgrzymkowy szlak wyruszyło 30 pątników.

12 – 22 września 2012 r

Parafialna pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy.

30 września – 1 października 2012 r

Modlitwa przed kopią obrazu Matki Boskiej z Guadelupe, przywiezionego do naszego kościoła przez Rycerzy Kolumba.

5 października 2012 r

Poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego, namalowanego przez p. Maję Rausch.

Początek peregrynacji obrazu, który ma odwiedzić rodziny naszej parafii.

14 października 2012 r

XII Dzień Papieski. Spektakl słowno – muzyczny, podczas którego wiersze recytował

Jan Janusz Tycner a oprawę muzyczną przygotowali Monika i Michał Dudziakowie.

20 października 2012 r

Rajd Różańcowy.

1 grudnia 2012 r

Wyjazd do Kazimierza Biskupiego i Bieniszewa zorganizowany przez

Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

2 grudnia 2012 r

Projekcja filmu Ja Jestem oraz spotkanie z jego autorem Maciejem Bodasiewiczem.

27 grudnia 2012 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Piotr Garstecki.

Po mszy św., w ramach V Poznańskiego Kolędowania, odbył się koncert kolęd

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Poligrodzianie 

2013 r

6 stycznia 2013 r

Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.

6 stycznia 2013 r

Koncert kolęd Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu artystek Teatru Wielkiego w Poznaniu Izabelli Błasiak – sopran i Kingi Krassowskiej – organy.

20 stycznia 2013 r

Jasełka przygotowane przez dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka.

27 stycznia 2013 r

Koncert kolęd z udziałem chóru z parafii Nawiedzenia NMP Festa Decoro, chóru z parafii św. Anny An Cantantes i chóru parafialnego Effatha.

9 lutego 2013 r

Zabawa karnawałowa.

9 – 13 marca 2013 r

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Maksymilian Kamza –

proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie.

4 kwietnia 2013 r

W ramach cyklu Cztery Pory Roku na Starołęce odbył się pierwszy koncert, podczas którego wystąpił harfista Michał Zator.

30 kwietnia – 4 maja 2013 r

Wyjazd na Podlasie zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

25 maja 2013 r

Pielgrzymka na Jasną Górę.

26 maja 2013 r

Piknik parafialny w Zaniemyślu.

30 maja 2013 r

Boże Ciało. Procesję eucharystyczną, która przeszła ulicami: Forteczną, Obodrzycką, Falistą

i Unii Lubelskiej poprowadził ks. Jan Glapiak –

Diecezjalny Duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca.

16 czerwca 2013 r

Festyn Parafialny GRUNT TO RODZINA

23 czerwca 2013 r

W ramach cyklu Cztery Pory Roku na Starołęce odbył się drugi koncert, podczas którego wystąpił zespół „33”.

5 – 9 sierpnia 2013 r

Półkolonie zorganizowane dla dzieci z parafii

15 – 25 sierpnia 2013 r

Obóz sportowy w Bucharzewie zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

3 sierpnia 2013 r

Pielgrzymka do Lichenia.

24 sierpnia 2013 r

Wyjazd do Gostynia i Pogorzeli.

8 września 2013 r

Pielgrzymka do Tulec na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zorganizowana wspólnie z parafią p.w. św. Jadwigi Śląskiej z oś. Kwiatowego.

5 października 2013 r

W ramach cyklu Cztery Pory Roku na Starołęce odbył się ostatni koncert, podczas którego swoje pop – oratorium Miłosierdzie Boże zaprezentował Zespół Muzyki Sakralnej Lumen.

12 – 21 września 2013 r

Parafialny wyjazd do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

12 października 2013 r

Rajd Różańcowy.

14 października 2013 r

Wieczór poezji, podczas którego wiersze ks. Jana Twardowskiego czytał znany aktor Aleksander Machalica.

19 października 2013 r

Wyjazd do Lusowa zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

16 listopada 2013 r

Randka Małżeńska.

28 listopada 2013 r

Pożegnanie ks. Tomasza Nawrockiego, który po ponad ośmiu latach posługi w naszej parafii został mianowany proboszczem parafii p. w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie.

30 listopada 2013 r

Wyjazd do Chludowa zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

1 – 3 grudnia 2013 r

Rekolekcje ewangelizacyjne pod hasłem Któż jak Bóg. 

Konferencje prowadził Lech Dokowicz.

7 grudnia 2013 r

Spotkanie Różańcowe, którego gościem był ks. Jan Glapiak –

Diecezjalny Duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca.

15 grudnia 2013 r

Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. Karol Wachowiak.

27 grudnia 2013 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Jan Glapiak – Diecezjalny Duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca.

Po mszy św., w ramach VI Poznańskiego Kolędowania, odbył się koncert kolęd

w wykonaniu Zespołu Wokalnego Affabre Concinui.

2014 r

6 stycznia 2014 r

Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.

19 stycznia 2014 r

Koncert kolęd w wykonaniu parafialnego zespołu Soli Deo z okazji Dnia Babci i Dziadka.

8 – 9 marca 2014 r

Wyjazd do Warszawy zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo

i parafię w Kleszczewie.

18 marca 2014 r

Spotkanie z parlamentarzystami Beatą Kępą i Andrzejem Derą.

5 – 9 kwietnia 2014 r

Rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził ks. Radek Rafał wspierany przez członków wspólnoty „Poznanie”.

24 kwietnia 2014 r

W dniu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II w naszym kościele odbył się koncert, podczas którego wystąpili Dumitru Harea i Andrej Melnyk.

11 maja 2014 r

Pierwsza Komunia Święta. Sakrament Eucharystii po raz pierwszy przyjęło 21 dzieci.

25 maja 2014 r

Piknik w Kleszczewie.

31 maja 2014 r

Wyjazd do Rokitna i Świebodzina.

9 – 21 czerwca 2014 r

Wystawa ukazująca historię pomnika Najświętszego Serca Jezusowego. !4 czerwca odbyło się spotkanie z prof. Stanisławem Mikołąjczakiem – członkiem Komitetu na rzecz odbudowy Pomnika Wdzięczności.

19 czerwca 2014 r

Boże Ciało. Procesję eucharystyczną, która przeszła ulicami: Forteczną, Warowną, Podmiejską, Pstrowskiego, Okopową i Forteczną na plac przykościelny poprowadził

ks. proboszcz Waldemar Szlachetka i ks. Karol Wachowiak.

22 czerwca 2014 r

Uroczystości jubileuszowe z okazji XX rocznicy powołania wspólnoty parafialnej

i V rocznicy konsekracji kościoła. Z tej okazji Mszę św. odprawił ks. Piotr Garstecki.

Obecny był także ks. Marek Balcer. Po Mszy św. odbył się festyn parafialny.

30 czerwca – 2 lipca 2014 r

Pielgrzymka na Jasną Górę, do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Wyjazd zorganizowany został wspólnie z parafią z Kleszczewa.

21 – 25 lipca 2014 r

Półkolonie zorganizowane dla dzieci z parafii

14 – 24 sierpnia 2014 r

Obóz sportowy w Chojnie zorganizowany przez Stowarzyszenie Sokole Gniazdo.

24 sierpnia 2014 r

Pożegnanie ks. Karola Wachowiaka. Od września do sobotnio – niedzielnej pomocy duszpasterskiej w naszej parafii skierowany został ks. Jerzy Stranz.

7 września 2014 r

Pielgrzymka do Tulec na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zorganizowana wspólnie z parafią p.w. św. Jadwigi Śląskiej z oś. Kwiatowego.

26 października 2014 r

Koncert Zespołu Holly Song zatytułowany Księga Modlitw.

11 listopada 2014 r

Msza św. za Ojczyznę oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

i projekcja filmu historycznego.

22 listopada 2014 r

Randka Małżeńska.

30 listopada – 3 grudnia 2014 r

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Adrian Galbas –

Ze Zgromadzenia Księży Pallotynów.

27 grudnia 2014 r

Odpust parafialny. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Tomasz Nawrocki – proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie.

Po mszy św., w ramach VII Poznańskiego Kolędowania, odbył się koncert kolęd

w wykonaniu Zespołu Wokalnego Lumen Vocale.

Grudzień 2014 r

Jesienią 2013 r rozpoczęto budowę parkanu od strony ul. Fortecznej. Wybudowane zostały filary z piaskowca a w styczniu zamontowano ocynkowane przęsła z charakterystycznym znakiem ryby. Parkan wraz z zamontowaną wcześniej bramą wjazdową stanowi zamkniętą całość. Latem wyremontowane zostały schody prowadzące do kościoła od strony

ul. Fortecznej. Jesienią założono oświetlenie wzdłuż schodów na placu przykościelnym.

2015 r

6 stycznia 2015 r

Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.