Informacja dotycząca cmentarza parafialnego

pw św. Antoniego w Poznaniu.

 

Decyzją Państwowego Powiatowego i wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „wprowadzono zakaz pochówków na terenie rozszerzonej „ nowej” części cmentarza z dniem 4 czerwca 2018 roku do czasu zapewnienia właściwych warunków wodnych w ten sposób, aby zwierciadło wody gruntowej znajdowało się nie wyżej niż na 2,5 metra poniżej poziomu terenu”.

Parafia odwoływała się od decyzji organu I instancji do Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, który jednak podtrzymał decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Powyższa decyzja jest związana ze skargami, jakie wpływały do Sanepidu dotyczące naszego cmentarza.

Parafia podjęła z pomocą Politechniki Poznańskiej działania, które mają doprowadzić do wyeliminowania wód opadowych, które zalegają na naszym cmentarzu. Obecnie parafia odwołuje się do Sądu Administracyjnego od powyższej decyzji. Nie mamy jednak prawa dokonywać pochówków na tej części cmentarza.

 

                                                   Ks. proboszcz Janusz Molewski

ZGŁOSZENIE:

 

W sytuacji śmierci osoby, która mieszkała na terenie naszej parafii należy skontaktować się z księdzem. Nie ma konieczności czekania na czas otwarcia biura parafialnego.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 

czasie wpisywania osoby do księgi zmarłych potrzebne będą następujące dokumenty:

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.