ZGŁOSZENIE:

 

W sytuacji śmierci osoby, która mieszkała na terenie naszej parafii należy skontaktować się z księdzem. Nie ma konieczności czekania na czas otwarcia biura parafialnego.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 

czasie wpisywania osoby do księgi zmarłych potrzebne będą następujące dokumenty:

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.