CHRZEST ŚWIĘTY

 

Termin chrztu:

Termin chrztu uzgadniają rodzice bezpośrednio z księdzem proboszczem w biurze parafialnym. Zasadniczo udzielamy chrztu w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca na mszy świętej o godzinie 10.30 i drugie i czwarte soboty miesiąca na mszy świętej o godzinie 18.00. W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość umówienia innego terminu chrztu świętego.

 

Potrzebne dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka

(gdy rodzice są bez ślubu potrzebny jest zupełny akt urodzenia dziecka)

2. Dokument ślubu kościelnego rodziców

(w przypadku braku sakramentu małżeństwa odbywa się rozmowa duszpasterska z Księdzem)

3. Zaświadczenia chrzestnych ze swojej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami wraz z informacją o ich wieku, zawodzie i dokładnym adresie

Przygotowanie:

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w jednej katechezie przed chrztem. Katecheza odbywa się w II i IV czwartek miesiąca.

 

BIERZMOWANIE

 

Młodzież:

Młodzież przygotowuje się do bierzmowania w cyklu trzyletnim. Spotkania odbywają się w grupach zasadniczo dwa razy w miesiącu ( I i III czwartek miesiąca).  Młodzi winni regularnie uczestniczyć we mszy świętej i przystępować do spowiedzi świętej. W ramach integracji grupy organizowany jest jesienny wyjazd weekendowy w którym uczestniczą wszyscy kandydaci.

Dorośli:

Zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania dorosłych omawiane są indywidualnie z księdzem proboszczem w biurze parafialnym

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 

Pięć warunków sakramentu pojednania i pokuty

1.rachunek sumienia – http://www.spowiedz.pl/rach1.htm

2. żal za grzechy

3. mocne postanowienie poprawy

4. szczere wyznanie grzechów

5. zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Spowiedź:

I czwartek miesiąca- od 17.00 do 18.00

I piątek miesiąca- od 16.30 do 18.00

I sobota miesiąca od 8.00 do 8.30

pół godziny przed mszą świętą

po indywidualnym umówieniu się z księdzem proboszczem: 601- 786- 825

przed świętami Bożego Narodzenia i w okresie Wielkiego Postu- dodatkowe terminy podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

 

EUCHARYSTIA

 

I Komunia dzieci odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja na mszy świętej o godzinie  12.00. Dzieci przygotowują się do I Komunii zarówno w szkole na katechezie jak i parafii zamieszkania. Rodzice zgłaszają dziecko u księdza proboszcza najpóźniej do połowy września roku poprzedniego. Terminy spotkań dla dzieci i rodziców podawane są na bieżąco podczas cotygodniowej niedzielnej Eucharystii o godzinie 12.00.

Komunia święta dla chorych:

W naszej parafii jest zwyczaj zanoszenia Komunii świętej chorym. Czynią to, na życzenie,  świeccy szafarze w każdą niedzielę do południa. Poza tym ksiądz proboszcz odwiedza chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00 do 13.00. Chorych, którzy nie mogą uczestniczyć regularnie w niedzielnych mszach świętych zgłaszamy indywidualnie w biurze parafialnym.

Msze święte niedzielne: 9.00,10.30, 12.00 i 19.00

W lipcu i sierpniu: 9.00, 10.30 i 19.00

od poniedziałku do soboty: 18.00

I sobota miesiąca: 8.30

 

SAKRAMENT CHORYCH

 

Sakrament chorych można przyjąć nawet kilka razy w roku, zwłaszcza przy każdym pogorszeniu stanu zdrowia. Udzielany jest osobom chorym, w podeszłym wieku, przed trudną operacją i w każdym zagrożeniu niebezpieczeństwem śmierci.

Sakrament chorych udzielamy:

  • przy okazji comiesięcznej wizyty kapłana w domu
  • w parafialne dni chorych- terminy podawane są w ogłoszeniach parafialnych
  • okazjonalnie, po uprzednim umówieniu z księdzem proboszczem
  • w nagłych przypadkach o każdej porze dnia i nocy, po zgłoszeniu osobistym rodziny lub znajomych

MAŁŻEŃSTWO

 

Narzeczeni zgłaszają się  najpróżniejszej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu do biura parafialnego, aby umówić termin ślubu i indywidualnej rozmowy. Pierwsze spotkanie można umówić także telefonicznie: 601- 786- 825.

W tym czasie narzeczeni winni również skompletować następujące dokumenty:

1. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają w tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron) lub licencję (wówczas dokumenty kompletuje się w parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję)

2. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie zostanie zawarty związek małżeński

3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej

4. Dowody osobiste narzeczonych

5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

6. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych

7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu ze względu na urzędową ważność dokumentu)

8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka

 

UWAGA

• do spisania protokołu nie są wymagane wszystkie dokumenty. Niezbędne to poz. nr 1,2,3,4; pozostałe narzeczeni donoszą sukcesywnie

 

Pogrzeb katolicki

W sytuacji śmierci osoby, która mieszkała na terenie parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z księdzem proboszczem: 601- 786- 825. W czasie wpisywania osoby do księgi zmarłych potrzebne będą następujące dokumenty:

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach

Jako Wspólnota Parafialna, pogrążoną w smutku Rodzinę, pragniemy otoczyć duszpasterską troską.  Gdy przed pogrzebem odprawiana jest msza święta, to Wspólnota Żywego Różańca, bezpośrednio przed Eucharystią, modli się za rodzinę i osobę zmarłą. Jeśli rodzina sobie tego życzy, to możemy spotkać się na modlitwie różańcowej w domu.