POŚWIĘCENIE MB

ABC Oddania Matce Bożej – ks. M. Piątkowski

Akt poświęcenia się Jezusowi przez Maryję

Obraz