Ks. Waldemar Szlachetka – dr nauk teologicznych specjalizujący się w teologii pastoralnej i socjologii religii; prezbiter archidiecezji poznańskiej.

Główne zainteresowania: rola i zadania świeckich w Kościele, współpraca duchownych ze świeckimi, metody i techniki aktywizacji w przepowiadaniu słowa Bożego oraz współczesne areopagi głoszenia słowa Bożego.

 

 

  • Od 1996 roku zaangażowany w tworzenie szkół nowej ewangelizacji w Polsce.
  • Członek Referatu ds. Ewangelizacji i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Poznańskiej.
  • Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”.
  • W latach 2007-2008 asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
  • Członek Rady Programowej Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej.
  • Od 2002 roku redaktor naczelny pisma „Słowo na każdy dzień”.
  • Redaktor i współautor książek i artykułów o charakterze naukowym i katechetycznym, głównie z zakresu Nowej Ewangelizacji, min.: „Fenomen szkół nowej ewangelizacji w Polsce” (Kraków, Nomos 2011).
  • Od 2010 proboszcz parafii pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. 
  • Fundator i koordynator prac Fundacji „Pro Publico”, oraz asystent kościelny Fundacji „Głos dla życia”.