WAKACYJNE REKOLEKCJE OAZOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

W lutym tego roku minęła 30 rocznica narodzin dla Nieba czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego wyniesienie na ołtarze jest coraz bliższe. Cały rok 2017 będzie bogaty w różne wydarzenia służące przybliżeniu postaci, nauczania i dzieła księdza Franciszka. Czcigodny Sługa Boży jest założycielem Ruchu Światło-Życie, twórcą i pierwszym moderatorem rekolekcji oazowych. Od kilku dekad Ruch Światło-Życie kontynuuje to dzieło poprzez wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne, jak również całoroczną formację w parafiach wspierając pracę duszpasterską wśród dzieci i młodzieży.

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w rekolekcjach letnich, potocznie zwanych Oazą. Jest to wyjątkowa okazją osobowego spotkania z Chrystusem, spotkania z rówieśnikami, pogłębienia wiary, kształtowania w sobie pozytywnych cech charakteru i ducha oraz owocnego spędzenia 15 wakacyjnych dni. Zapraszamy wszystkich, którzy nigdy na Oazie nie byli, jak i tych, którzy kontynuują formację oazową lub kiedyś ją przerwali.

Wszelkie szczegóły są dostępne pod adresem http://www.poznan.oaza.pl/diakonie/diakonia-oaz-rekolekcyjnych/rekolekcje-letnie-2017-dla-dzieci-i-mlodziezy

Wszelkie pytania można kierować na adres: dor@poznan.oaza.pl lub pod numery telefonów 509-960-235 (Magda) albo 509-960-236 (Marek).

Dla osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów uczestnictwa przewidziana jest możliwość dofinansowania!

 

ks. Adam Skociński

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie