Spotkania młodzieżowe

Szczęść Boże! Kochani w sercach Księży i młodych z parafii jest takie pragnienie aby organizować spotkania młodzieżowe.  Chcielibyśmy zaprosić wszystkich którzy chcą rozwinąć swoje talenty w kościele, kształtować swoją osobowość w duchu chrześcijańskim i naśladując Jezusa zmieniać ten świat na lepsze. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 marca w V niedzielę Wielkiego Postu o godz: 19:00 to czas w którym będziemy wspólnie wielbić Boga, modlić się w naszych intencjach i rozmawiać o tym co dobrego można zrobić dla nas, naszej parafii i bliźnich.

Będziemy rozmawiać o tym co ważne i starać się rozpoznać i odpowiadać na to do czego zaprasza nas Jezus. Spotkania będą się odbywać 2 razy w miesiącu po niedzielnej mszy wieczornej. Na bieżąco na stronie w zakładce „Spotkania Młodzieżowe” zamieszczone zostaną informacje o terminie kolejnego spotkania.

Z Panem Bogiem.

Zaproszenie